AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

AMEA Molekulyar Biolgiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Elmi Əsərləri

AMEA Botanika İnstitutunun Plant & Fungal Research jurnalı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri

AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağının Elmi Əsərləri

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri

AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin Elmi Əsərlərinin Külliyatı

AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri

Bitkilərin İntroduksiyası və İqlimləşdirilməsi

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023