НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ                 НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Botanik alimlərin məqaləsi “Web of Science” bazasına daxil olan jurnalda çap edilib
Мар 15, 2021 | 05:20 / Новые публикации
Прочитано 964 раз (-а)

AMEA-nın Botanika İnstitutunun direktoru, akademik Validə Əlizadə, doktorant Aidə İbrahimova, İsveç və ABŞ alimləri - Henrik Sjöman, Philip Douglas, Anna Levinsson, Tobias Emilsson və Björn Viströminin həmmüəllifi olduğu “Alnus subcordata növünün quraqlıq və sel dözümlülüyü kimi ətraf mühitləri üçün qiymətləndirilməsi” (“Evaluation of Alnus subcordata for urban environments through assessment of drought and flooding tolerance”) adlı məqalə “Dendrobiology” jurnalında işıq üzü görüb.

Məqalə AMEA-nın Botanika İnstitutu və ABŞ-ın Bitki Toplanılması Əməkdaşlığı arasında bağlanmış Memorandum çərçivəsində Azərbaycanın yabanı florasının öyrənilməsi üzrə aparılan müasir tədqiqatların nəticələrinə həsr edilib.

Əldə olunan nəticələr göstərir ki, dəyişən iqlim şəraitində ekosistemlərin bərpası, sel və kəskin quraqlıq kimi mənfi amillərə dözümlülük xüsusiyyətlərinin tədqiqi üçün ağac növlərinin düzgün seçilməsi və introduksiyası vacib şərtlərdən biridir. Məqalədə Azərbaycanın cənub hissəsində, Hirkan meşələrində yayılan ürəkyarpaqlı qızılağac (Alnus subcordata C.A. Mey) nadir ağac növünün bu kimi mühitlərdə dözümlülük qabiliyyəti tədqiq edilib və qiymətləndirilib.

Qeyd edək ki, “Dendrobiology” jurnalı “Web of Science” beynəlxalq bazasında indekslənir və impakt faktoru 1.375-dir.

www.science.gov.az

Copyright © 2015 Институт Информационных Технологий НАНА