НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ                 НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Фото
AMEA Zoologiya İnstitutu növbəti dəfə süni göllərdə yetişdirdiyi yüksək keyfiyyətli balıqları tədqiq edildikdən sonra əməkdaşlarına paylayıb
Дек 14, 2018 | 05:39 / Важные события
Прочитано 417 раз (-а)

AMEA Zoologiya İnstitutu ölkədə ekoloji təmiz məhsulların alınması üçün apardığı eksperimentlər üzrə uğurlu nəticə əldə etməkdə davam edir. İnstitutun Mingəçevir Elmi Təcrübə Dayaq Məntəqəsində çəki və ağamur balıq növlərinin süni çoxaldılmasında yüksək nailiyyətlər əldə edilib. Belə ki, yetişdirilmiş 350 ədəd çəki, 350 ədəd ağamur balıqlarını AMEA Rəyasət Heyəti və Zoologiya İnstitutu əməkdaşlarına paylanıb.

Hal-hazırda göllərdə həm əmtəə, həm də elmi-tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə təbii şəraitə maksimum uyğunlaşdırılmış, parazitoloji analizdən keçirilmiş, yüksək ekoloji keyfiyyətə malik koi, naxa, qalınalın, çəki, ağamur balıq növləri yetişdirilməkdə davam edir.

 

©  http://bteb.science.gov.az/

Copyright © 2015 Институт Информационных Технологий НАНА