AZERBAIJAN NATIONAL                 ACADEMY OF SCIENCES
DIVISION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES
Photo
Fiziologiya İnstitutunun əməkdaşları Oxçuçayda monitorinq işlərinin aparılmasında iştirak ediblər
Aug 01, 2022 | 04:55 / Important events
Read 216 times

Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun əməkdaşları Zəngilan rayonunda ezamiyyətdə olublar.

Ekspedisiyada Ekotoksikologiya laboratoriyasının müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qriqoriy Palatnikov və həmin laboratoriyanın laborantı Sovet Hümbətov Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən yaradılmış işçi qrupun tərkibində Oxçuçayda fiziki-kimyəvi və bioloji monitorinq işlərinin aparılmasında iştirak ediblər. Oxçuçay hövzəsində planlaşdırılan kompleks elmi-tədqiqat işləri çərçivəsində transsərhəd çirklənmənin qiymətləndirilməsi, torpaq və su ehtiyatlarına təsiri, su və quru canlılarının fizioloji durumunun öyrənilməsi üçün lazımi materiallar əldə edilib.

Hazırda işçi qrupunda təmsil olunan müvafiq tədqiqat müəssisələrində, o cümlədən Fiziologiya İnstitutunda bu materialların analizi həyata keçirilir.

www.science.gov.az 

Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS