AZERBAIJAN NATIONAL                 ACADEMY OF SCIENCES
DIVISION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES
Photo
Botanika İnstitutunun əməkdaşları ekspedisiyada olublar
Jun 23, 2022 | 01:05 / Important events
Read 328 times

AMEA-nın Botanika İnstitutunun Mikologiya şöbəsinin müdiri, b.e.d., dos. Dilzarə Ağayeva, və əməkdaşları, kiçik elmi işçilər Elgün Mustafabəyli, Aytac Əliməmmədova, böyük laborantlar Aygün Bağırova və Elnarə İsgəndərli Yardımlı rayonunda ekspedisiyada olublar.

Ekspedisiyada olduqları müddətdə Komani, Çəçəkli yaylası, Peştəsər, Nisəqala, QaraqayaLəpəy kəndləri ərazisindən həm mikro, həm də makromiset nümunələri toplayıblar. “Qırmızı kitab”ın növbəti 3-cü cildi üçün nəzərdə tutulan növlər üzrə də axtarış aparılıb və iki növün bitmə yeri, GPS koordinatları, vəziyyəti və təhlükələri dəqiqləşdirilib. Ümumilikdə 20 növədək makromiset nümunəsi toplanıb, 14-ü növ, 6-sı isə cins səviyyəsinədək təyin edilib.

Həmçinin ağac bitkilərindən Fagus, Quercus, Fraxinus, Platanus, kol bitkilərindən Rosa, Rubus və ot bitkilərindən Crepis, Lapsana communis, Sonchus oleraceus, Lathyrus, Polygonum, Rumex, Myosotis Plantago və s. üzərində mikromiset nümunələri toplanıb və sahib bitkiyə nəzərən ilkin təyinat aparılıb.

 www.science.gov.az 

Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS