AZERBAIJAN NATIONAL                 ACADEMY OF SCIENCES
DIVISION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES
Photo
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun əməkdaşları təcrübə taxıl sahələrində monitorinq aparıblar
May 27, 2022 | 01:00 / Important events
Read 476 times

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bioadaptasiya laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Samirə Rüstəmova, elmi işçi Turanə İsgəndərova və Karbonun fotosintetik assimilyasiyasının enzimologiyası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ulduzə Qurbanova Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasında elmi ezamiyyətdə olublar.

Ezamiyyənin əsas məqsədi analizlərin aparılması üçün sahə şəraitində əkilmiş buğda genotiplərində qeyri-invaziv rəqəmsal fenotipləmə üzrə tədqiqatların aparılması olub. Elmi işçilər təcrübə taxıl sahələrində müxtəlif nəzarət pitomniklərində monitorinq aparıblar. Bitkilərin fenotipik vəziyyəti “Polypen-400” cihazının köməyilə qiymətləndirilib.

Ümumilikdə 67 yerli, 41 Rusiya mənşəli, 9 Türkiyə mənşəli, 18 Avropa mənşəli genotipdə ölçmələr aparılıb. Alınan nəticələr sonda statistik və bioinformatik proqramlarla analiz ediləcək.

 www.science.gov.az

Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS