AZERBAIJAN NATIONAL                 ACADEMY OF SCIENCES
DIVISION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES
“Naxçıvan florasının Allium L. cinsi növlərinin Abşerona introduksiyasının elmi əsasları” monoqrafiyası çapdan çıxıb
Mar 09, 2022 | 01:15 / New publications
Read 662 times

Mərkəzi Nəbatat Bağının Tropik və subtropik bitkilər laboratoriyasının müdiri, biologiya elmləri doktoru, dosent Şakir Qasımov və Bioloji kolleksiyalar şöbəsinin müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Quliyevanın müəllifi olduğu “Naxçıvan florasının Allium L. cinsi növlərinin Abşerona introduksiyasının elmi əsasları” adlı yeni monoqrafiyası işıq üzü görüb.

Monoqrafiya Naxçıvan Muxtar Respublikasının florasında bitən Allium cinsinə aid növlərin təbii şəraitdə və Abşeron şəraitinə introduksiya edilmiş növlərinin bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə, onların qida, dərman və dekorativlik keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə, yaşayış məskənlərində parkların, bağların, küçə və prospektlərin yaşıllaşdırılmasında istifadə üçün perspektivli olan növlərinin seçilməsinə həsr edilib.

Kitab botanika, introduksiya, biomorfologiya, bioekologiya, yaşıllaşdırma ilə maraqlananlar, eləcə də uyğun ixtisaslar üzrə təhsil alan magistrantlar, doktorantlar, elmi tədqiqatçılar və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.

Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS