AZERBAIJAN NATIONAL                 ACADEMY OF SCIENCES
DIVISION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES
Photo
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun əməkdaşı Almaniyanın Bonn Universitetində tədqiqat aparıb
Feb 22, 2022 | 06:00 / Important events
Read 498 times

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bioadaptasiya laboratoriyasının elmi işçisi Turanə İsgəndərova Almaniyanın Bonn Universitetinin Bitkiçilik Elmi və Resurslarının Mühafizəsi İnstitutunun Bitki Genetikası və Biotexnologiyası Departamentində elmi ezamiyyətdə olub.

T. İsgəndərova ezamiyyət müddətində “Buğdada quraqlığa davamlılığa cavabdeh açar genlərin ekspressiyası ilə metabolom arasında qarşılıqlı əlaqənin müəyyən edilməsi əsasında stresə davamlılıq mexanizminin konseptual modelinin işlənib hazırlanması” mövzusunda tədqiqat işi aparıb. Təcrübələrdə Azərbaycandan aparılan quraqlığa davamlı və həssas 6 buğda genotipi istifadə olunub. Tədqiqatlar zamanı quraqlığa davamlı və həssas buğda genotiplərində D genomu səviyyəsində DREB geni yeni dizayn olunan primerlerlə sekvens olunaraq analiz edilib.

www.science.gov.az

Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS