AZERBAIJAN NATIONAL                 ACADEMY OF SCIENCES
DIVISION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES
AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sadıq Qarayev Bağın dərman bitkiləri kolleksiyasında toplanmış, həmçinin xalq təbabətində immunitet gücləndirici kimi istifadə olunan bitkilər haqqında müsahibə verib.
Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS