AZERBAIJAN NATIONAL                 ACADEMY OF SCIENCES
DIVISION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES
Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun əsərləri jurnalına məqalə qəbulu elan edilir
May 04, 2021 | 11:00
Read ( 413 )

"AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Əsərləri" jurnalına məqalə qəbulu elan edilir.

Jurnalın redaksiya heyətinə məqalələr 30 iyun 2021-ci il tarixinədək  təqdim edilmədir.  

Məqalələrin tərtib qaydaları haqqında məlumatları buradan əldə edə bilərsiniz.

Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS