AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Tədqiqatın adı:
Tədqiqatın metodu:

Materialı:
Yeri və ünvanı:

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015