AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Akademik Məhərrəm Babayevin 85 yaşı tamam olur
Yan 13, 2022 | 12:00 / Yubileylər
Oxunub 356 dəfə

Bu gün tanınmış torpaqşünas alim, “Şərəf nişanı” ordenli, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaqların genezisi, coğrafiyası və kartoqrafiyası laboratoriyasının müdiri, akademik Məhərrəm Babayevin 85 yaşı tamam olur.

Məhərrəm Pirverdi oğlu Babayev 13 yanvar 1937-ci ildə Bərdə şəhərində anadan olub. 1961-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Aqronomluq fakültəsini bitirib.

Məhərrəm Babayev 1967-ci ildə “Torpaqşünaslıq” ixtisası üzrə namizədlik (Bakı) və 1981-ci ildə doktorluq (Moskva) dissertasiyalarını müdafiə edib, 2001-ci ildə professor elmi adını alıb. 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2014-cü ildə həqiqi üzvü seçilib.

Məhərrəm Babayev 1961-1981-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışıb. O, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutunun direktoru (1981-1985), Azərbaycan Aqrar Sənaye Komitəsinin elmi təminat üzrə sədr müavini (1986-1989), Elmi Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutunda laboratoriya müdiri (1989-1994), АМЕА-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktoru (2001-2014) vəzifələrində işləyib. Hazırda AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaqların genezisi, coğrafiyası və kartoqrafiyası laboratoriyasının müdiridir.

Alim Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının sədri (2001-2008, 2011-2014), Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri üzrə Ekspert komissiyasının sədri (2009-2011) olub.

Akademik Məhərrəm Babayevin elmi fəaliyyəti Azərbaycan torpaqlarının genezisi, təkamülü, milli və beynəlxalq təsnifatı, nomenklaturası, taksonlar sistemi, coğrafi yayılması, xəritələşdirilməsi, torpaq deqradasiyası, onların bərpası və kənd təsərrüfatında səmərəli istifadəsi, torpaq-coğrafi informasiya bazasının yaradılması məsələlərini əhatə edir. O, Azərbaycan və rus dillərində çap olunmuş (Moskva, 1991, miqyas 1:600 000) torpaq xəritəsinin, Respublika Dövlət Torpaq Xəritəsinin (1987, miqyas 1:100 000) müəlliflərindən biridir.

Akademik Məhərrəm Babayev 300-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 9 monoqrafiya, 15 kitab, 14 tövsiyə, 11 patent və 5 xəritənin müəllifidir. Onun elmi rəhbərliyi və məsləhətçiliyi ilə 18 fəlsəfə və 4 elmlər doktoru hazırlanıb.

Məhərrəm Babayev Ümumdünya və Rusiya Torpaqşünaslar cəmiyyətlərinin Rəyasət Heyətinin üzvüdür. O, 1986-cı ildə “Şərəf nişanı” ordeni, 1987-ci ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin, 1997, 2006 və 2021-ci illərdə AMEA-nın Fəxri fərmanları ilə təltif edilib, 2017-ci ildə AMEA-nın Həsən bəy Zərdabi adına mükafatına layiq görülüb.

Akademik Məhərrəm Babayevi şərəfli yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və elmi fəaliyyətində daha böyük uğurlar arzulayırıq.

www.science.gov.az

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015