AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru AMEA-nın m.ü. Z.İ.Əkpərov
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015