AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Təşkilatın adı:
Sənədin növü:
Elmi işin adı:
İxtisasın adı:
Elmi rəhbər və ya məsləhətçi:
Müəllifin adı:
Açar sözlər:
AMEA-da qeydiyyat nömrəsi:
Qeydiyyat tarixi:


Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015