AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsindən AMEA-nın professorları

 

Soyadı adı, adı və atasının adı

 

Elmi dərəcəsi, iş yeri və vəzifəsi

1.

Ağayeva  Dilzarə  Nadir qızı

-

biologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Botanika İnstitutunun laboratoriya müdiri

2.

Əhmədov  Elşad  İlyas oğlu

-

biologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun direktor müavini

3.

Qəhrəmanova  Fəridə  Xosrov qızı

-

biologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi katibi

4.

Mahalov  İslam Şərif oğlu

-

tibb üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin I mama-ginekologiya kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015