AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

AMEA-nın müxbir üzvləri     

 

 1. Abdullayev Mahmud Abdulla oğlu
 2. Ağayev Telman Məmmədəli oğlu
 3. Bayramov Nuru Yusif oğlu
 4. Cəfərov İbrahim Həsən oğlu (Gəncə Bölməsi)
 5. Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu
 6. Əliyev Namiq Nəriman oğlu
 7. Əkpərov Zeynal İba oğlu
 8. Əzizov İbrahim Vahab oğlu
 9. İmamverdiyev Sudeif Bəşir oğlu
 10. İsmayılov Amin İsmayıl oğlu
 11. Qarayev Zakir Ömər oğlu
 12. Qasımov Elmar Mustafa oğlu
 13. Qasımov Xəlil Məmmədəli oğlu
 14. Qasımov Rafiq Yunisəli oğlu
 15. Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
 16. Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu
 17. Qurbanov Elşad Məcnun oğlu
 18. Qurbanov Maqsud Rüstəm oğlu
 19. Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu (Naxçıvan Bölməsi)
 20. Məmmədov Arif Məmməd oğlu
 21. Məmmədov Tərlan Həzərpaşa oğlu
 22. Məmmədov Tofiq Sadıq oğlu
 23. Məmmədov Yaqub Cavad oğlu
 24. Muradov Pənah Zülfiqar oğlu
 25. Musayev Əlişir Veys oğlu
 26. Musayev Şakir Məzlum oğlu
 27. Novruzov Vaqif Seyfəddin oğlu
 28. Şahmuradov İlham Əyyub oğlu
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015