AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Tibbi-bioloji terminlərin izahlı lüğəti

Rusca-Azərbaycanca zooloji zerminlər lüğəti

Bitkilərin anatomiyası və fiziologiyasıüzrə izahlı lüğət

Azərbaycan florasının lüğəti

Mikrobiologiya, immunologiya, biotexnologiya və gen mühəndisliyi üzrə terminlər lüğəti

Bioloji kimyanın terminoloji lüğəti

Bitki fiziologiyası və terminlərinin və anlayışlarının izahlı lüğəti

Bioetika: sənədlər, terminlər 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015