AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Veb-sayt

www.bteb.science.gov.az

Bölmənin ünvanı

AZ 1001, Bakı, İstiqlaliyyət küç., 30

Tel.

(+994 12) 4923227 (+994 12) 4922835

Faks

(+994 12) 4923227

Elektron poçtu

biol@science.azsayat-2015@mail.ru

Bölmənin yaranma tarixi

1945-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Ümumi yığıncağının qərarı ilə Biologiya və Kənd təsərrüfatı Bölməsi yaradılmış və onun rəhbərliyi akademik Mirəsədulla Mirqasımova tapşırılmışdır. Sonralar Bölməyə akademik Mustafabəy Topçubaşov (1946-1952) və akademik Abdulla Qarayev (1952-1956) başçılıq etmişlər. 1957-ci ildə Akademiyanın strukturundakı elmi bölmələr ləğv olunmuş və 1959-cu ildə yenidən bərpa edilərək, akademik Vladimir Rodionoviç Volobuyev Biologiya və Təbabət elmləri şöbəsinə akademik-katib seçilmişdir. Sonralar şöbənin adı dəyişdirilib, Biologiya Elmləri Bölməsi adlandırılmış, müxtəlif illərdə akademik

Cəlal Əliyev (1981-1991), akademik Şamxal Tağıyev (1991-1997), akademik Musa Musayev (1997-2007) Bölmənin akademik-katibi vəzifələrində çalışmışlar. 2007-ci ildə bu vəzifəyə akademik Əhliman Əmiraslanov seçilmişdir.

Akademik-katib

Akademik Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov

Faks: (+994 12) 4923227, 4922835

E-poçt: ahliman.amiraslanov@science.az

Akademik-katibin müavinləri

AMEA-nın müxbir üzvü Zeynal İba oğlu Əkpərov

Xidməti tel.: (+994 12) 562 91 71

Mobil tel.: (+994 50) 611 47 40

Faks: (+994 12) 4499221 

E- poçt: akparov@yahoo.com

AMEA-nın müxbir üzvü Nuru Yusif oğlu Bayramov 

Xidməti tel.: (+994 12) 5111428 

Mobil tel.: (+994 50) 2222708 

Faks: (+994 12) 5111428

E- poçt:nurubay2006@yahoo.com 

Bölmənin elmi katibi

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Afiq Tofiq oğlu Məmmədov

Tel.: (+994 12) 4923227, (+994 12) 4922835

Mob.: (+994 50) 4636327

Faks: (+994 12) 4923227

E- poçt:biol@science.az, afig.mammadov@gmail.com

Büro  üzvləri

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu

Hüseynova İradə Məmməd qızı

Əzizov İbrahim Vahab oğlu

Məmmədov Tofiq Sadiq oğlu

Salmanov Məmməd Əhəd oğlu

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu

Əlizadə Validə Mövsüm qızı

Həşimova Ulduz Fayizı qızı

Bölmənin üzvləri

Ağayev Böyükkişi Ağa oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4321830, (+994 12) 4321705

Mobil tel.: (+994 50) 3185419 

Əliyev Cəmil Əziz oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4302467 

Faks: (+994 12) 4315519 

E- poçt:onkoaz@gmail.com

Əliyev Seyfəddin Vəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5397482 

Mobil tel.: (+994 50) 5516667 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4922835; 4923227

Faks: (+994 12) 5973898

E- poçt:rector@amu.edu.az

Namazova Ədilə Əvəz qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5952058; 5953873

Mobil tel.: (+994 50) 3328910

Salmanov Məmməd Əhəd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5024621

Mobil tel.: (+994 50) 6286050

Faks: (+994 12) 5024470

E- poçt:msalmanov@mail.ru 

Əliyev Namiq Nəriman oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5947572; 5947345

Mobil tel.: (+994 50) 3373501

Faks: (+994 12) 5947572

E- poçt:mettp@mail.ru

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5107532; 5397371

Mobil tel.: (+994 50) 3241847 

Faks: (+994 12) 5397353

E- poçt:i_alekperov@yahoo.com

Əzizov İbrahim Vahab oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5381355

Mobil tel.: (+994 50) 6855093

E- poçt:i.azizov@rambler.ru

Hüseynova İradə Məmməd qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5381164 

Mobil tel.: (+994 50)  3541606 

Faks: (+994 12) 5102433 

E- poçt:huseynova-i@botany-az.org,

i_guseinova@mail.ru

İmamverdiyev Sudeif Bəşir oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4325030

Mobil tel.: (994 50) 3133088 

E- poçt:d_urolgy@mail.ru

Qarayeva Ninel İsrafil qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5024480

E- poçt: nikgeminy@hotmail.com 

Qasımov Rafiq Yunisəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4323900 

Mobil tel.: (+994 50) 3305011 

E- poçt:rafigasimov@gmail.com 

Qasımov Xəlil Məmmədəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5383780; (+99412) 5024591

Mobil tel.: (+994 50) 3259480

Faks: (+994 12) 4345716 

E- poçt:khalil.gasimov@gmail.com

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4971402 

Mobil tel.: (+994 50) 2105970 

Faks: (+994 12) 4971402 

E- poçt: n.guliyev@gmail.com

Qurbanov Maqsud Rüstəm oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5024903

Mob.: (+994 50) 5540145

Məmmədov Tofiq Sadıq oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4543012; (+994 12) 4541500

Mobil tel.: (+994 50) 2124603

Faks: (+994 12) 4540374 

E- poçt:denrary@mail.az   

Məmmədov Yaqub Cavad oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4400552

Mobil tel.:  (+994 50) 3124393

Pənah Zülfiqar oğlu Muradov

Xidməti tel.: (+994 12) 5024389

Mobil tel.: (+994 50) 6784323 

Faks: (+994 12) 5024470

E- poçt: mpanah@mail.ru

Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5450501 

Mobil tel.: (+994 50) 3393886; (+994 70) 2112881 

Faks: (+994 36) 5454622 

E- poçt:t_talibov@mail.ru

Telman Məmmədəli oğlu Ağayev

Xidməti tel.: (+994 12) 4323901

Mobil tel.: (+994 50) 3329481

E- poçt:agayevtm@yahoo.com

Bayramov Nuru Yusif oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5111428

Mob. tel.: (+994 50) 2222708

Faks: (+994 12) 5111428

E-poçt: nurubay2006@yahoo.com

Cəfərov İbrahim Həsən oğlu

Xidməti tel.: (+994 22) 2565733

Mob. tel.: (+994 50) 3675437

Faks: (+994 22) 2562408

E-poçt: rector@adau.edu.az

Əlizadə Validə Mövsüm qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5024394

Mob. tel.: (+994 50) 3928753

Faks: (+994 12) 4970994

E-poçt: vm_alizade@yahoo.com

Qarayev Zakir Ömər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4401732

Mob. tel.: (+994 50) 3641209 

E-poçt: zkaraev@mail.ru

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390441

Mob. tel.: (+994 50) 3281805

E-poçt: elshad_g@rambler.ru

Qurbanov Fazil Səməd oğlu

Xidməti tel.: (495) 4277444

Mob. tel.: (+994 50) 3849555

E-poçt: fs.kurbanov@gmail.com

Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5452366

Mob. tel.: (+994 50) 2278080 

Faks: (+994 36) 5457288

E-poçt: salehmaharramov@gmail.ru

Məmmədov Tərlan Həzərpaşa oğlu

Xidməti tel.: (+90 242) 2274700

Mob. tel.: (+994 51) 9561064

Faks: (+90 242) 2275540, (+994 12) 5102433

E-poçt: tmammedov@gmail.com

Musayev Şakir Məzlum oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5952125

Mob. tel.: (+994 50) 2232525

Faks: (+994 12) 5946343

E-poçt: shakir.musayev@health.gov.az

Şahmuradov İlham Əyyub oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5102223

Mob. tel.: (+994 50) 3842496

Faks: (+994 12) 5102223

E-poçt: ilham@pgenomics.org

ilhambaku@gmail.com

ilham@comsats.edu.pk

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

Botanika İnstitutu

Zoologiya İnstitutu

Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Mikrobiologiya İnstitutu

Dendrologiya İnstitutu

Mərkəzi Nəbatat Bağı

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Bölmənin elmi nəşrləri

“AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri seriyası)” məcmuəsi

Elmi şura

Biologiya problemləri üzrə

Tibb üzrə

Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetikası və seleksiyası problemləri üzrə

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015