AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bu günü və gələcəyi” mövzusunda konfrans keçiriləcək
Apr 16, 2021 | 01:00
Oxunub ( 382 )

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı ilə 20-21 may 2021-ci il tarixlərində “Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bu günü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans keçiriləcək.

Konfransda aşağıdakı istiqamətlər ətrafında müzakirələr aparılacaq:

- Qarabağın flora və fauna müxtəlifliyi: işğaldan əvvəlki və mövcud vəziyyəti;

- Qarabağın dərman bitkiləri;

- İşğaldan azad edilmiş ərazilərin meşə və otlaq ekosistemləri;

- Qarabağın qırmızı siyahıları, introduksiya və reintroduksiya məsələləri;

- Qarabağ zonasının qorunan əraziləri, mövcud vəziyyət və perspektivlər;

- Qarabağın mikrobioloji müxtəlifliyi;

- Qarabağın ekosistemləri antropogen amillərin və iqlim dəyişikliklərinin təsiri altında;

- Qarabağın biomüxtəlifliyinin bərpa, mühafizə və səmərəli istifadə məsələləri;

- Qarabağın biomüxtəlifliyinin bərpa və istifadəsinə biotexnoloji yanaşmalar;

- Qarabağın torpaq ehtiyatları, bərpa və yaxşılaşdırma problemləri;

- Qarabağın su ehtiyatları, tədqiqi, bərpası və səmərəli istifadəsi;

- İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpa və inkişafı;

- Qarabağ zonasının genetik ehtiyatları və ərzaq təhlükəsizliyi;

- İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqvamüxtəliflik və aqvakulturanın inkişafı;

- Qarabağ əhalisinin herantoloji tədqiqi;

- İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biotəhlükəsizlik məsələləri;

- Ekoturizm və biomüxtəliflik;

- Yaşıl iqtisadiyyat.

Konfransda çıxış etmək istəyənlər tezislərini may ayının 5-nə kimi garabagh.conf.biodiv@gmail.com elektron ünvanına göndərməlidirlər.

Məktubun mövzu yerində “QARABAĞ – konfrans” sözlərinin yazılması tələb olunur. Tezislər Word A4 formatında, Arial 12 pt şrifti ilə (sahələr: hər tərəfdən 2 sm qoymaqla), sətirlərarası 1 qoymaqla, 1 səhifə həcmində olmalıdır.

Ortadan böyük hərflərlə BOLD (qara) şriftlə məqalənin adı, növbəti sətirdə ortadan adi şriftlə məqalənin müəlliflərinin adları və soyadları, növbəti sətirdən hər müəllifin iş yeri, korrespondent müəllifin e-mail ünvanı verilir. Bir sətir buraxıldıqdan sonra abzasdan adi şriftlə əsas mətn başlanır.

Konfrans materialları elektron formada nəşr ediləcək.

Tel.: (+994 50) 463 63 27, (+994 50) 338 15 71

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015